# محاسن_یک_سیستم_اطلاعات_جغرافیایی(gis):

استفاده از GISدر منابع آب

  درک رودخانه رودخانه ها تحت موضوعات مختلف مهندسی نظیر مورفولوژی رودخانه،فرسایش پذیری،سیلاب،کیفیت آب،سدسازی،پتانسیل کشتی سازی و... مورد مطالعه قرار می گیرد. اخیرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید