# استفاده_از_gisدر_منابع_آب

استفاده از GISدر منابع آب

  درک رودخانه رودخانه ها تحت موضوعات مختلف مهندسی نظیر مورفولوژی رودخانه،فرسایش پذیری،سیلاب،کیفیت آب،سدسازی،پتانسیل کشتی سازی و... مورد مطالعه قرار می گیرد. اخیرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید