نمونه ای از یک تفسیر بسیار مختصر عکس هوایی

بسمه تعالی

تفسیر عکس هوایی منطقه خراسان

                   عکسی که ملاحظه می نمایید با یک دوربین از روی عکی هوایی اصلی عکس برداری شده  و در فتوشاپ به هم  متصل شده است کمی خطا دارد              

گزیده ای از تفسیر عکس هوایی

بررسی وضعیت ناهمواری:

بعلت روئیت ناهمواری ها بصورت کم شیب کوه ها  ا ز نوع کوه های پیر هستند وبر بر اثر فرسایش آبراهه های فراوان در آن دیده می شود.

وضعیت شیب منطقه بصورتی است که امکان گسترش روستا ها و تبدیل آنها را به شهر یا نقاط وسیع از ابین برده است همچنین هر چه به سمت شمال عکس پیش می رویم از شدت عوارض کوهستانی کاسته می گردد و مخروط افکنه های کوچکی در ان حوالی دیده می شود.

 

          وضعیت آب و هوایی:

با توجه به نوع و حجم پوشش گیاهی بپه نظر می رسد محدوده عکس هوایی در ناحیه ی نیمه خشک قرار گرفته است و زمستان های سرد  خشک در آن بر قرار است ، مناطق پست در این تصویر مکان مناسبی جهت گذران تابستان به نظر می رسد.

 

                    وضعیت مناطق کشاورزی:

زمینهای کشاورزی که در حواشی روستاهای متراکم این عکس قرار گرفته است بیشتر به فعالیت های باغداری اختصاص یافته است که منحصر به منابع آب در خط القعر ها می باشد و نز عمدتا در یک راستا قرار دارد . با تو جه به نوع سایه و اندازه آن به نظر می رسد  کشت صیفی جات نیز در منطقه فوق الذکر انجام می پذیرد.

 

                    منابع آب :

در حد رفع نیاز محلی موجود است و به نظر می رسد در صورت ایجاد سیل بند و دریاچه های مصنوعی می توان ذخیره آبی بدست آورد . انشعابا ت رودخانه  از نوع درختی می باشد که خاص مناطق با خاک یکنواخت است و جهت استفاده از آب های زیر زمینی و حفر چاه احتمالا مناطق مستعد در شمال و شمال شرق قرار گرفته است .

قسمت اعظم عکس فاقد هر نوع پوشش گیاهی است و فقط در داخل ناودیسها پوشش اندکی در از درخت و حجم بیشتری از یونجه زارها می باشد .

           

            جنس خاک :

بیشتر از نوع سنگ لاخی  اما نمی توان کل خاک منطقه مورد مطالعه را از یک نوع خاص ذکر نمود اما به نظر می رسد زمین عمدتا دارای خاکهای رسوبی است ، در قسمت شمال نیز از نظر شرایط کشاورزی به جهت حمل مواد از ارتفاعات مساعد تر است و حاصل خیز می باشد .

 

          مناطق مسکونی:

عمدتا بصورت پراکنده اند و این عکس فاقد مناطق شهری می باشد . روستاها نیز تماما از نوع متراکم  با ساختار نامنظم هستند که تماما در حاشیه ی آبراهه ها مکان گزینی شده اند ، بافت روستاها نیز عموما بصورت سنتی و فاقد برنامه های عمران و آبادپانیست که به تازگی در مورد روستا ها در قالب طرح های هادی انجام می پذیرد .

همانطور که در قسمت ناهمواری ها ذکر شد بعلت کوهستانی بودن منطقه روستا ها  نیز به تبعیت از شیب زمین در مناطقی مکان گزینی شده اند که شیب زمین این امکان را فراهم آورد بوده در مجموع می توان نتیجه گرفت ساخت این روستا ها در قالب جبر محیطی بوده است .

 

          راه های ارتباطی :

شکل عمده راه های جاده های خاکی است و در برخی نقاط راه های شوسه نیز دیده می شود.

راه های اصلی در کنار آبراهه ها شکا گرفته است و بصورت موازی با خط القعر و در امتداد آنها حرکت می نماید .

راه های ارتباطی در ارتفاعات تماما مالرو و بسیار پر پیچ و خم هستند که این بعلت عدم قرار گیری روستا ها در ارتفاعات مشکل چندانی ایجاد نمی نماید .

اما به نظر می رسد در مورد راه های اصلی این مشکل حاد تر جلوه می کند که خطر سیل گرفتگی در موارد بارندگی بسیار زیاد است و در بسیاری از نقاط ایجاد پل و مسیر انحارفی ضروری بع نظر می آید.

   

      

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید