اطلاعات حاشیه ای عکسهای هوایی

اطلاعات حاشیه ای عکسهای هوائی

  • شماره عکس : همراه با شماره پشت سرهم در پارهای از موارد شماره نوار یا شماره بلوک مورد عکسبرداری ذکر میگردد. این شماره ها برای تنظیم و استفاده از عکس های هوائی کمال ضرورت را دارد.
  • فاصله کانونی : معمولا بر حسب میلیمتر تا صدم آن در حاشیه عکس هوائی نوشته یا چاپ می شود. که برای محاسبه مقیاس عکس ضروری است.
  • علائم کناری عکس (Fiducial Marks) : این علائم معمولا بصورت ضربدر در گوشه عکسهای هوائی یا شکاف مثلثی شکل در وسط اضلاع ممکن مشخص می گردد.
  • آلتیمتر : ارتفاع سنج که ارتفاع پرواز هواپیما رو نسبت به سطح مبدا که عموما آب دریاهای آزاد می باشد نشان می دهد.
  • ساعت: به لحاظ اطلاع از زمان دقیق عکسبرداری ئ نیز تجزیه وتحلیل سایه اهمیت دارد.
  • تراز: برای نشان دادن میزان تقریبی انحراف دوربین در حین پرواز و عکسبرداری

شماره دوربین : در برسی های دقیق تر عکس هائی هوائی مورد استفاده است

/ 0 نظر / 713 بازدید