معماران جکسون کلمنتس باروز، هتل کالن را در ملبورن، استرالیا ساخته اند. معماران این شرکت آسیا-اقیانوسیه این هتل را به صورت یک مکعب ساده طراحی کرده اند که در بعضی قسمت ها پنجره های مکعبی برجسته شده و بیرون آمده اند. / بیوتی لایف