بزودی تصاویر و ویدئو های مربوط به دانشگاه بر روی وبلاگ قرار میگیرد.